Валутни курсове
ВРЕМЕТО В СОФИЯ

Календар
март 2023
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  За нас

„СТРОЙИНВЕСТХОЛД-С“ЕООД – Професионализъм, акуратност, качество (ПАК)

„СТРОЙИНВЕСТХОЛД-С“ ЕООД с ЕИК 200725812 е вписан в търговския регистър на 25.05.2009г с предмет на дейност: оценка на риска на здравето и безопасността на работниците и служителите и разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска; наблюдение на здравословното състояние на работниците и разработване, организация, провеждане и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководен персонал, работници, служители и техни представители по правилата за осигуряване и спазване на здравословни и безопасни условия на труд; извършване и/или организация за извършване на медицински прегледи на работещи при повишен за здравето риск, специализирани измервания и оценки на работната среда, трудовия процес, безопасността на труда, влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работниците и пригодността им за работа; провеждане на инструктажи на работниците и служителите, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове; консултантски, квалификационни и образователни дейности; други дейности, които не са забранени със закон (Удостоверение за регистрация)

„СТРОЙИНВЕСТХОЛД-С“ ЕООД е регистриран като Администратор на лични данни.(линк)

УПРАВИТЕЛ НА „СТРОЙИНВЕСТХОЛД-С“ ЕООД

Акад. проф. .д-р ик.инж. Стойчо Симов последователно е бил – Инженер по ТРЗ; завеждащ смяна;  завеждащ ‘Техника на безопасност”; главен инженер на предприятие; технолог в БТР; научен сътрудник и завеждащ секция в Научно изследователски институт; главен асистент; доцент; декан на институт;  икономически съветник и парламентарен секретар в Министерство;  изпълнителен директор на холдинг и хоноруван първоначално като доцент, а в последствие и като професор по дисциплините “Икономика на предприятието” и”Количествени методи в управлението”; в момента е  Академик  и Председател на Обществена академия за наука, образование, култура; Академик  на Международна академия по българознание, иновации и култура ; Академик на Международна академия на обединените българи и Председател на Камера на зелен транспорт и технологии в България.

КЪМ„СТРОЙИНВЕСТХОЛД-С“ ЕООД са изградени:

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

  • Създадена e по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25 януари 2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (предишна – Наредба № 14 на МЗ за службите по трудова медицина);
  • Регистрирана е в Министерство на здравеопазване под №411/2009г., а  от м.май 2010г. има пререгистрация в резултат на промени в минималния състав под №411-1/2010г. (линк към. Удостоверение №411-2/09.02.2016г)
  • СТМ  към „Стройинвестхолд-С”  ЕООД. е правоприемник от м.юни 2009г на СТМ  към „Стройинвестхолдинг” АД, която има история от 2000г
  • Към Службата работят основно 5 души – лекари по трудова медицина, инженери, икономисти и специалисти по здравословни и безопасни условия на труд с възможност за увеличаване броя на специалистите съобразно потребностите и в съответствие с нормативните изисквания.
  • СТМ осигурява обслужване на дружества предимно на територията на София и Софийска област. СТМ реализира качеството на своята дейност в съответствие с Правилник за устройството и дейността на службата (линк).
  •       След изтичане срока на АКРЕДИТЦИЯ НА ОРГАНА  ЗА КОНТРОЛ „ЕКОСРЕДА“ ОТ ВИДА „С“, СТМ осъществява дейността по контрол на физическите параметри на работната среда (микроклимат, осветеност, шум) и на електробезопасността на работните места (импеданс, змерване защита на заземителна инсталация, Измерване на мълниезащитна заземителна инсталация) съвместно с Орган за контрол от вида „С” при СТМ към МЦ „МЛАДОСТ ВАРНА” ЕООД,  акредитиран, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от ИА“БСА“ със заповед № А519/15.11.2019г.  (виж линк) под   № 049 ОКС. Разполага с апаратура на съвременно техническо равнище, внос от Германия, Великобритания и Швеция. Прилага съвременни европейски методики, адаптирани към изискванията на Българските държавни стандарти.

ЦЕНИ

Цените на дейностите и услугите, които предлага СТМ и органа за контрол са в зависимост от срока на договора и от броя на обслужваните работници и работни места.

Translate »